Galleries > Artwork

Wagara, Yoshihara Tsunagi Linked Pattern on Blue
Wagara, Yoshihara Tsunagi Linked Pattern on Blue
Blown Glass, Inlayed Enamel
2023